O РАЗГОВОРИМА

Серија инспиративних предавања и презентација о интересантним и актуелним темaма из области дизајна, маркетинга, технологије, науке, уметности, архитектуре и разних других области.

Tрајање: 60 - 90 мин

Улаз: бесплатан

ABOUT TALKS

A series of inspirational talks and presentations about interesting and current ideas related to design, marketing, technology, science, art, architecture and other areas of interest.

Duration: 60 - 90 min

Entrance fee: free