ProCredit Bank

Novogodišnja proslava ProCredit banka je razvojno orjentisana banka koja se u poslovanju sa privredom fokusira na mala i srednja preduzeća. Cilj ProCredit banke je da promoviše kulturu štednje i finansijske odgovornosti koje mogu doprineti većoj stabilnosti i sigurnosti stanovništva.

ProCredit banka: "Najbolja žurka do sada!"

OSTALI DOGAĐAJI