SHYFT

SHYFT je tehnoloski lider u globalnoj industriji selidbi, startup kompanija koja usko saradjuje sa najvecim transportnim svetskim gigantima. Veliki broj talentovanih mladih ljudi uzivao je u "divljoj' zurci.

" Precious moments should be treasured so we thought - what the heck - let's keep as much as possible."

OSTALI DOGAĐAJI