UX Design Meetup

UX Belgrade

27.04.2017.

Fabrika je 27.04.2017. bila partner treće UX Design Meetup konferencije održane u Beogradu. Predavači su bili kreatori najpopularnije sportske igrice na svetu Top Eleven - Ivan Gošić & Mladen Marković (Nordeus), zatim je Mihailo Konatarević govorio o vizuelnoj biblioteci, a za kraj je o procenama i planiranju govorio Petar Ačanski.

Let's increase awareness of User Experience and UX design process within our IT sector; question, educate and give a chance for designers to exchange their experiences and improve skillset.

OSTALI DOGAĐAJI