O RAZGOVORIMA

Serija inspirativnih predavanja i prezentacija o interesantnim i aktuelnim temama iz oblasti dizajna, marketinga, tehnologije, nauke, umetnosti, arhitekture i raznih drugih oblasti.

Trajanje: 60 - 90 min

Ulaz: besplatan

ABOUT TALKS

A series of inspirational talks and presentations about interesting and current ideas related to design, marketing, technology, science, art, architecture and other areas of interest.

Duration: 60 - 90 min

Entrance fee: free